تقديرنامه‌ها / AWARDS

مجموعه نوبر سبز طی سالها فعالیت خود موفق به اخذ عناوین و تقدیرنامه‌های متعهد گردیده است که از آن میان می‌توان به عنوان کارآفرین برتر در سالهای 1387و 1388 و صادرکننده نمونه استانی در سالهای 1388، 1389، 1391، 1392 اشاره کرد.

  • a1389-1

صادركننده نمونه سال 1389
استان سمنان
  • a1391-1

صادركننده نمونه سال 1391
استان سمنان
  • a1392-1

صادركننده نمونه سال 1392
استان سمنان
  • a1387-1

برگزيده ملي چهارمين جشنواره
كارآفرينان برتر 1387
  • a1388-1

كارآفرين صنعت كيترينگ
سال 1388
  • a1388-2

برگزيده استاني چهارمين جشنواره
كارآفرينان برتر 1388

اخبار
NEWS

ادامه

دريافت كاتالوگ
RECEIVE CATALOG

ادامه

تماشاي فيلم
WATCHING MOVIE

ادامه