نمايشگاه‌ها / EXHIBITIONS

مجموعه نوبر سبز از سال 1387 تاکنون در نمایشگاه بين‌المللی صنايع کشاورزی، مواد غذائی، ماشين آلات و صنايع وابسته (ایران آگروفود) به صورت مستمر حضور داشته و از همان زمان کوشیده است تا مخاطبان خود را با این صنعت نوظهور در ایران آشنا کند. این مجموعه همچنین در برخی از نمایشگاه‌های بین‌المللی خارج از کشور به عنوان نماینده کشور عزیزمان حضور داشته است. از آن میان می‌توان به نمایشگاه بین‌المللی SIAL فرانسه و نمایشگاه بین‌المللی ANOGA آلمان اشاره کرد ...

  • pic01
نمايشگاه آگروفود سال 94 نمايشگاه بين‌المللي تهران
AGRO FOOD EXHIBITION
  • pic01
نمايشگاه آگروفود سال 93 نمايشگاه بين‌المللي تهران
AGRO FOOD EXHIBITION
  • pic01
نمايشگاه آگروفود سال 92 نمايشگاه بين‌المللي تهران
AGRO FOOD EXHIBITION
  • pic01
نمايشگاه آگروفود سال 91 نمايشگاه بين‌المللي تهران
AGRO FOOD EXHIBITION
  • pic01
نمايشگاه آگروفود سال 90 نمايشگاه بين‌المللي تهران
AGRO FOOD EXHIBITION
  • pic01
نمايشگاه آگروفود سال 89 نمايشگاه بين‌المللي تهران
AGRO FOOD EXHIBITION
  • pic01
نمايشگاه آنوگا سال 2010 نمايشگاه بين‌المللي آلمان
  • pic01
نمايشگاه آگروفود سال 88 نمايشگاه بين‌المللي تهران
AGRO FOOD EXHIBITION
  • pic01
نمايشگاه آگروفود سال 87 نمايشگاه بين‌المللي تهران
AGRO FOOD EXHIBITION
  • pic01
نمايشگاه آنوگا سال 2007 نمايشگاه بين‌المللي آلمان
 
 

اخبار
NEWS

ادامه

دريافت كاتالوگ
RECEIVE CATALOG

ادامه

تماشاي فيلم
WATCHING MOVIE

ادامه