500گرم

بادمجان کبابی شده را می‌توان، به عنوان یکی از سبزیجات بسیار خومشمزه و قابل استفاده نام برد. بادمجان کبابی منجمد، به روش IQF موجب حفظ مواد مغذی در بادمجان شده، همینطور شکل ظاهر خود را پس از پخت حفظ می‌‌کند. از بادمجان کبابی نوبرسبز، در انواع غذاها چون کشک بادمجان، میرزاقاسمی، کنار خورشت و…..می‌توان استفاده کرد.
ارزش غذایی در هر 100 گرم بادمجان کبابی منجمد
کالری: 30 کیلوکالری

کربوهیدرات کلی: 1.5 گرم

پروتئین: 2.7 گرم

چربی کل: 0.5 گرم

قند: 0.6 گرم

اسیدهای چرب اشباع: 1 گرم

اسیدهای چرب ترانس: 0گرم

نمک سدیم: 30.75 میلی گرم

ویتامین آ: 0 میکروگرم

یتامین سی: 0.23 میلی گرم

کلسیوم: 2.3 میلی گرم

آهن: 0.04 میلی گرم

روش مصرف:
بعد از خروج از فریزر و اندکی یخ زدایی میتوانید از محصول جهت تزیین یا طبخ غذا استفاده نمایید.

قابل تهیه در ایران و نمایندگی های فروش خارج از کشور
2.5 کیلوگرم

بادمجان کبابی شده را می‌توان، به عنوان یکی از سبزیجات بسیار خوشمزه و قابل استفاده نام برد. بادمجان کبابی منجمد، به روش IQF موجب حفظ مواد مغذی در بادمجان شده، همینطور شکل ظاهر خود را پس از پخت حفظ می‌‌کند. از بادمجان کبابی نوبرسبز، در انواع غذاها چون کشک بادمجان، میرزاقاسمی، کنار خورشت و…..می‌توان استفاده کرد.

ارزش غذایی در هر 100 گرم بادمجان کبابی منجمد
کالری: 30 کیلوکالری

کربوهیدرات کلی: 1.5 گرم

پروتئین: 2.7 گرم

چربی کل: 0.5 گرم

قند: 0.6 گرم

اسیدهای چرب اشباع: 1 گرم

اسیدهای چرب ترانس: 0گرم

نمک سدیم: 30.75 میلی گرم

ویتامین آ: 0 میکروگرم

یتامین سی: 0.23 میلی گرم

کلسیوم: 2.3 میلی گرم

آهن: 0.04 میلی گرم

روش مصرف:
بعد از خروج از فریزر و اندکی یخ زدایی میتوانید از محصول جهت تزیین یا طبخ غذا استفاده نمایید.

قابل تهیه در ایران
10 کیلوگرم

بادمجان کبابی شده را می‌توان، به عنوان یکی از سبزیجات بسیار خوشمزه و قابل استفاده نام برد. بادمجان کبابی منجمد، به روش IQF موجب حفظ مواد مغذی در بادمجان شده، همینطور شکل ظاهر خود را پس از پخت حفظ می‌‌کند. از بادمجان کبابی نوبرسبز، در انواع غذاها چون کشک بادمجان، میرزاقاسمی، کنار خورشت و…..می‌توان استفاده کرد.

ارزش غذایی در هر 100 گرم بادمجان کبابی منجمد
کالری: 30 کیلوکالری

کربوهیدرات کلی: 1.5 گرم

پروتئین: 2.7 گرم

چربی کل: 0.5 گرم

قند: 0.6 گرم

اسیدهای چرب اشباع: 1 گرم

اسیدهای چرب ترانس: 0گرم

نمک سدیم: 30.75 میلی گرم

ویتامین آ: 0 میکروگرم

یتامین سی: 0.23 میلی گرم

کلسیوم: 2.3 میلی گرم

آهن: 0.04 میلی گرم

روش مصرف:
بعد از خروج از فریزر و اندکی یخ زدایی میتوانید از محصول جهت تزیین یا طبخ غذا استفاده نمایید.

قابل تهیه در ایران