400 گرم

باقالا از خانواده‌ی حبوبات است و سرشار از ویتامین‌ها و مواد معدنی است. باقالا یکی ازغنی ترین منابع فیبر و پروتئین در میان مواد غذایی می‌باشد. باقالا خاصیت این را دارد که از پوکی استخوان جلوگیری کند و سیستم ایمنی بدن را تقویت کند. باقلای منجمد، به علت دسترسی آسان در تمام فصل‌ها، حفظ ویتامین‌ها و مواد معدنی، عدم وجود مواد نگهدارنده و همینطور پاک و دان شده بودن،دربسته بندی مناسب به بازار عرضه می‌شود. از باقلای منجمد نوبرسبز، در انواع غذاها، مانند:باقلا پلو، باقالا قاتق و… می‌توان استفاده کرد.

 

ارزش غذایی در هر 85 گرم از باقالی لپه منجمد

 

کالری: 66کیلوکالری

کربوهیدرات کلی: 6.4 گرم

پروتئین: 9.3 گرم

چربی کل: 0 گرم

قند: 0 گرم

اسیدهای چرب اشباع: 0 گرم

اسیدهای چرب ترانس: 0گرم

نمک سدیم: 1.8 میلی گرم

ویتامین آ: 15 میکروگرم

ویتامین سی: 20.5 میلی گرم

کلسیوم: 42.5 میلی گرم

آهن: 0.6 میلی گرم

روش مصرف:
محتویات بسته بندی را بدون نیاز به یخ زدایی ، بلافاصله پس از خروج از فریزر تا زمانی که به مقدار پخت دلخواه برسد آب پز یا بخار پز نموده و سپس از آن در تهیه باقالی پلو استفاده نمایید.

قابل تهیه در ایران و نمایندگی های خارج از کشور
2.5 کیلوگرم

باقالا از خانواده‌ی حبوبات است و سرشار از ویتامین‌ها و مواد معدنی است. باقالا یکی ازغنی ترین منابع فیبر و پروتئین در میان مواد غذایی می‌باشد. باقالا خاصیت این را دارد که از پوکی استخوان جلوگیری کند و سیستم ایمنی بدن را تقویت کند. باقلای منجمد، به علت دسترسی آسان در تمام فصل‌ها، حفظ ویتامین‌ها و مواد معدنی، عدم وجود مواد نگهدارنده و همینطور پاک و دان شده بودن،دربسته بندی مناسب به بازار عرضه می‌شود. از باقلای منجمد نوبرسبز، در انواع غذاها، مانند:باقلا پلو، باقالا قاتق و… می‌توان استفاده کرد.

 

ارزش غذایی در هر 85 گرم از باقالی لپه منجمد

 

کالری: 66کیلوکالری

کربوهیدرات کلی: 6.4 گرم

پروتئین: 9.3 گرم

چربی کل: 0 گرم

قند: 0 گرم

اسیدهای چرب اشباع: 0 گرم

اسیدهای چرب ترانس: 0گرم

نمک سدیم: 1.8 میلی گرم

ویتامین آ: 15 میکروگرم

ویتامین سی: 20.5 میلی گرم

کلسیوم: 42.5 میلی گرم

آهن: 0.6 میلی گرم

روش مصرف:
محتویات بسته بندی را بدون نیاز به یخ زدایی ، بلافاصله پس از خروج از فریزر تا زمانی که به مقدار پخت دلخواه برسد آب پز یا بخار پز نموده و سپس از آن در تهیه باقالی پلو استفاده نمایید.

قابل تهیه در ایران
10 کیلوگرم

باقالا از خانواده‌ی حبوبات است و سرشار از ویتامین‌ها و مواد معدنی است. باقالا یکی ازغنی ترین منابع فیبر و پروتئین در میان مواد غذایی می‌باشد. باقالا خاصیت این را دارد که از پوکی استخوان جلوگیری کند و سیستم ایمنی بدن را تقویت کند. باقلای منجمد، به علت دسترسی آسان در تمام فصل‌ها، حفظ ویتامین‌ها و مواد معدنی، عدم وجود مواد نگهدارنده و همینطور پاک و دان شده بودن،دربسته بندی مناسب به بازار عرضه می‌شود. از باقلای منجمد نوبرسبز، در انواع غذاها، مانند:باقلا پلو، باقالا قاتق و… می‌توان استفاده کرد.

 

ارزش غذایی در هر 85 گرم از باقالی لپه منجمد

 

کالری: 66کیلوکالری

کربوهیدرات کلی: 6.4 گرم

پروتئین: 9.3 گرم

چربی کل: 0 گرم

قند: 0 گرم

اسیدهای چرب اشباع: 0 گرم

اسیدهای چرب ترانس: 0گرم

نمک سدیم: 1.8 میلی گرم

ویتامین آ: 15 میکروگرم

ویتامین سی: 20.5 میلی گرم

کلسیوم: 42.5 میلی گرم

آهن: 0.6 میلی گرم

روش مصرف:
محتویات بسته بندی را بدون نیاز به یخ زدایی ، بلافاصله پس از خروج از فریزر تا زمانی که به مقدار پخت دلخواه برسد آب پز یا بخار پز نموده و سپس از آن در تهیه باقالی پلو استفاده نمایید.

قابل تهیه در ایران