100 گرم

سیرداغ را می‌توان، به عنوان یکی از سبزیجات بسیار خوشمزه و قابل استفاده نام برد.سیر منجمد، به روش IQF منجمد شده است ، که موجب حفظ مواد مغذی درسیر می‌شود؛ علاوه بر آن روغن‌های اضافه‌ی آن گرفته شده و همینطور شکل ظاهر خود را حفظ کرده است.از سیر داغ نوبرسبز، در انواع غذاها چون کشک بادمجان، میرزاقاسمی و…..می‌توان استفاده کرد

ارزش غذایی در هر 5 گرم سیر داغ منجمد
کالری: 30 کیلوکالری

کربوهیدرات کلی: 1.5 گرم

پروتئین: 2.7 گرم

چربی کل: 0.5 گرم

قند: 0.6 گرم

اسیدهای چرب اشباع: 1 گرم

اسیدهای چرب ترانس: 0گرم

نمک سدیم: 30.75 میلی گرم

ویتامین آ: 0 میکروگرم

یتامین سی: 0.23 میلی گرم

کلسیوم: 2.3 میلی گرم

آهن: 0.04 میلی گرم

روش مصرف:
بعد از خروج از فریزر و اندکی یخ زدایی میتوانید از محصول جهت تزیین یا طبخ غذا استفاده نمایید.

قابل تهیه در ایران
2.5 کیلوگرم

سیرداغ را می‌توان، به عنوان یکی از سبزیجات بسیار خوشمزه و قابل استفاده نام برد.سیر منجمد، به روش IQF منجمد شده است ، که موجب حفظ مواد مغذی درسیر می‌شود؛ علاوه بر آن روغن‌های اضافه‌ی آن گرفته شده و همینطور شکل ظاهر خود را حفظ کرده است.از سیر داغ نوبرسبز، در انواع غذاها چون کشک بادمجان، میرزاقاسمی و…..می‌توان استفاده کرد

رزش غذایی در هر 5 گرم سیر داغ منجمد
کالری: 30 کیلوکالری

کربوهیدرات کلی: 1.5 گرم

پروتئین: 2.7 گرم

چربی کل: 0.5 گرم

قند: 0.6 گرم

اسیدهای چرب اشباع: 1 گرم

اسیدهای چرب ترانس: 0گرم

نمک سدیم: 30.75 میلی گرم

ویتامین آ: 0 میکروگرم

یتامین سی: 0.23 میلی گرم

کلسیوم: 2.3 میلی گرم

آهن: 0.04 میلی گرم

روش مصرف:
بعد از خروج از فریزر و اندکی یخ زدایی میتوانید از محصول جهت تزیین یا طبخ غذا استفاده نمایید.

قابل تهیه در ایران