300 گرم

تمشک‌های منجمد، غنی از الاگیک اسید است که توانایی جلوگیری از سرطان‌های مختلف را دارد؛ همینطورتمشک‌های منجمد برای کاهش وزن بسیار مفید می‌باشند زیرا، شما را به مدت طولانی سیر نگه می دارد؛ در واقع، فیبر تمشک بیشتر از یک دانه سبوس و یا بلغور جو دو سر است و میزان کالری موجود در تمشک کم است و عاری از چربی هستند، بنابراین آن ها می توانند برای رژیم غذایی کاهش وزن شما مفید باشند.تمشک های منجمد نوبرسبز، فاقد هرگونه مواد نگهدارنده هستند، و پس از انجماد شکل ظاهری خود را حفظ می‌کنند؛ و همینطور در تمام فصل ها قابل دسترس اند. از شاتوت‌های منجمد در انواع اسموتی‌ها، شیک‌ها و دسرها استفاده می‌شود.

ارزش غذایی در هر 140 گرم از تمشک منجمد

 

کالری: 40کیلوکالری

کربوهیدرات کلی: 4.6 گرم

پروتئین: 1.3 گرم

چربی کل: 0 گرم

قند: 4.5 گرم

اسیدهای چرب اشباع: 0 گرم

اسیدهای چرب ترانس: 0گرم

نمک سدیم: 9.8 میلی گرم

ویتامین آ: 1.4 میکروگرم

ویتامین سی: 45.5 میلی گرم

کلسیوم: 48 میلی گرم

آهن: 1.7 میلی گرم

 

 

روش مصرف:
محتویات بسته بندی را به مدت 30 دقیقه در دمای محیط یا به مدت 90 دقیقه در دمای یخچال یخ زدایی نمایید، سپس به میزان دلخواه از میوه را به صورت نیمه منجمد در تهیه انواع اسموتی، دسر و کوکتل ها (دستور تهیه کوکتل و اسموتی) استفاده نمایید. الباقی محتویات را بلافاصله در فریزر قرار دهید.

قابل تهیه در ایران
2.5 کیلوگرم

تمشک‌های منجمد، غنی از الاگیک اسید است که توانایی جلوگیری از سرطان‌های مختلف را دارد؛ همینطورتمشک‌های منجمد برای کاهش وزن بسیار مفید می‌باشند زیرا، شما را به مدت طولانی سیر نگه می دارد؛ در واقع، فیبر تمشک بیشتر از یک دانه سبوس و یا بلغور جو دو سر است و میزان کالری موجود در تمشک کم است و عاری از چربی هستند، بنابراین آن ها می توانند برای رژیم غذایی کاهش وزن شما مفید باشند.تمشک های منجمد نوبرسبز، فاقد هرگونه مواد نگهدارنده هستند، و پس از انجماد شکل ظاهری خود را حفظ می‌کنند؛ و همینطور در تمام فصل ها قابل دسترس اند. از شاتوت‌های منجمد در انواع اسموتی‌ها، شیک‌ها و دسرها استفاده می‌شود.

ارزش غذایی در هر 140 گرم از تمشک منجمد

کالری: 40کیلوکالری

کربوهیدرات کلی: 4.6 گرم

پروتئین: 1.3 گرم

چربی کل: 0 گرم

قند: 4.5 گرم

اسیدهای چرب اشباع: 0 گرم

اسیدهای چرب ترانس: 0گرم

نمک سدیم: 9.8 میلی گرم

ویتامین آ: 1.4 میکروگرم

ویتامین سی: 45.5 میلی گرم

کلسیوم: 48 میلی گرم

آهن: 1.7 میلی گرم

 

 

روش مصرف:
محتویات بسته بندی را به مدت 30 دقیقه در دمای محیط یا به مدت 90 دقیقه در دمای یخچال یخ زدایی نمایید، سپس به میزان دلخواه از میوه را به صورت نیمه منجمد در تهیه انواع اسموتی، دسر و کوکتل ها (دستور تهیه کوکتل و اسموتی) استفاده نمایید. الباقی محتویات را بلافاصله در فریزر قرار دهید.

قابل تهیه در ایران
10 کیلوگرم

تمشک‌های منجمد، غنی از الاگیک اسید است که توانایی جلوگیری از سرطان‌های مختلف را دارد؛ همینطورتمشک‌های منجمد برای کاهش وزن بسیار مفید می‌باشند زیرا، شما را به مدت طولانی سیر نگه می دارد؛ در واقع، فیبر تمشک بیشتر از یک دانه سبوس و یا بلغور جو دو سر است و میزان کالری موجود در تمشک کم است و عاری از چربی هستند، بنابراین آن ها می توانند برای رژیم غذایی کاهش وزن شما مفید باشند.تمشک های منجمد نوبرسبز، فاقد هرگونه مواد نگهدارنده هستند، و پس از انجماد شکل ظاهری خود را حفظ می‌کنند؛ و همینطور در تمام فصل ها قابل دسترس اند. از شاتوت‌های منجمد در انواع اسموتی‌ها، شیک‌ها و دسرها استفاده می‌شود.

ارزش غذایی در هر 140 گرم از تمشک منجمد

 

کالری: 40کیلوکالری

کربوهیدرات کلی: 4.6 گرم

پروتئین: 1.3 گرم

چربی کل: 0 گرم

قند: 4.5 گرم

اسیدهای چرب اشباع: 0 گرم

اسیدهای چرب ترانس: 0گرم

نمک سدیم: 9.8 میلی گرم

ویتامین آ: 1.4 میکروگرم

ویتامین سی: 45.5 میلی گرم

کلسیوم: 48 میلی گرم

آهن: 1.7 میلی گرم

 

 

روش مصرف:
محتویات بسته بندی را به مدت 30 دقیقه در دمای محیط یا به مدت 90 دقیقه در دمای یخچال یخ زدایی نمایید، سپس به میزان دلخواه از میوه را به صورت نیمه منجمد در تهیه انواع اسموتی، دسر و کوکتل ها (دستور تهیه کوکتل و اسموتی) استفاده نمایید. الباقی محتویات را بلافاصله در فریزر قرار دهید.

قابل تهیه در ایران