400 گرم

سبزی های رسیده، بهترین گزینه برای انجماد هستند؛چرا که به طور کامل تمام ویتامین‌ها و مواد مغذی را از خاک دریافت کرده‌اند. کرفس منجمد، به علت حفظ مواد مغذی خود دارای خواص فوق العاده‌ای می‌باشد،؛کرفس منجمد، به گوارش بهتر کمک می کند زیرا حاوی موادی است که تسهیل کننده ی اجابت مزاج هستند. ازکرفس منجمد نوبرسبز، در انواع غذاها و خورشت‌ها مثل، خورشت کرفس ..می توان استفاده کرد.

ارزش غذایی در هر 85 گرم از کرفس منجمد

 

کالری: 15کیلوکالری

کربوهیدرات کلی: 3 گرم

پروتئین: 0.6 گرم

چربی کل: 0.15 گرم

قند: 1.5 گرم

اسیدهای چرب اشباع: 0 گرم

اسیدهای چرب ترانس: 0گرم

نمک سدیم: 170 میلی گرم

ویتامین آ: 11.5 میکروگرم

ویتامین سی: 2.5 میلی گرم

کلسیوم: 34 میلی گرم

آهن: 0.17 میلی گرم

 

روش مصرف:
محتویات بسته را بدون یخ زدایی مانند محصول تازه در طبخ انواع غذا استفاده نمایید

قابل تهیه در ایران
2.5 کیلوگرم

سبزی های رسیده، بهترین گزینه برای انجماد هستند؛چرا که به طور کامل تمام ویتامین‌ها و مواد مغذی را از خاک دریافت کرده‌اند. کرفس منجمد، به علت حفظ مواد مغذی خود دارای خواص فوق العاده‌ای می‌باشد،؛کرفس منجمد، به گوارش بهتر کمک می کند زیرا حاوی موادی است که تسهیل کننده ی اجابت مزاج هستند. ازکرفس منجمد نوبرسبز، در انواع غذاها و خورشت‌ها مثل، خورشت کرفس ..می توان استفاده کرد.
ارزش غذایی در هر 85 گرم از کرفس منجمد

 

کالری: 15کیلوکالری

کربوهیدرات کلی: 3 گرم

پروتئین: 0.6 گرم

چربی کل: 0.15 گرم

قند: 1.5 گرم

اسیدهای چرب اشباع: 0 گرم

اسیدهای چرب ترانس: 0گرم

نمک سدیم: 170 میلی گرم

ویتامین آ: 11.5 میکروگرم

ویتامین سی: 2.5 میلی گرم

کلسیوم: 34 میلی گرم

آهن: 0.17 میلی گرم

 

روش مصرف:
محتویات بسته را بدون یخ زدایی مانند محصول تازه در طبخ انواع غذا استفاده نمایید.

قابل تهیه در ایران
10 کیلوگرم

سبزی های رسیده، بهترین گزینه برای انجماد هستند؛چرا که به طور کامل تمام ویتامین‌ها و مواد مغذی را از خاک دریافت کرده‌اند. کرفس منجمد، به علت حفظ مواد مغذی خود دارای خواص فوق العاده‌ای می‌باشد،؛کرفس منجمد، به گوارش بهتر کمک می کند زیرا حاوی موادی است که تسهیل کننده ی اجابت مزاج هستند. ازکرفس منجمد نوبرسبز، در انواع غذاها و خورشت‌ها مثل، خورشت کرفس ..می توان استفاده کرد.

ارزش غذایی در هر 85 گرم از کرفس منجمد

 

کالری: 15کیلوکالری

کربوهیدرات کلی: 3 گرم

پروتئین: 0.6 گرم

چربی کل: 0.15 گرم

قند: 1.5 گرم

اسیدهای چرب اشباع: 0 گرم

اسیدهای چرب ترانس: 0گرم

نمک سدیم: 170 میلی گرم

ویتامین آ: 11.5 میکروگرم

ویتامین سی: 2.5 میلی گرم

کلسیوم: 34 میلی گرم

آهن: 0.17 میلی گرم

 

روش مصرف:
محتویات بسته را بدون یخ زدایی مانند محصول تازه در طبخ انواع غذا استفاده نمایید.

قابل تهیه در ایران