2.5 کیلوگرم

هویج‌ منبع بسیار خوب و مناسبی از ویتامین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و مواد مغذی مختلف است. همچنین منبع خوبی از فیبر ها می‌باشد. هویج مکعبی نوبرسبز، به خاطر انجماد به روشIQF تمام مواد مغذی را در خود حفظ می‌کند. از هویج ها‌ی مکعبی در هویج پلو، دورچین غذاها وانواع خوراک ها می‌توان استفاده کرد.

ارزش غذایی در هر 85 گرم از هویج مکعبی منجمد

 

کالری: 20 کیلوکالری

کربوهیدرات کلی: 2.8 گرم

پروتئین: 1.5 گرم

چربی کل: 0.25 گرم

قند: 1.1 گرم

اسیدهای چرب اشباع: 0 گرم

اسیدهای چرب ترانس: 0گرم

نمک سدیم: 5.7 میلی گرم

ویتامین آ: 41 میکروگرم

ویتامین سی: 8.8 میلی گرم

کلسیوم: 226 میلی گرم

آهن: 1.1 میلی گرم

 

روش مصرف:
محتویات بسته را بدون یخ زدایی مانند محصول تازه در طبخ انواع غذا استفاده نمایید

قابل تهیه در ایران
10 کیلوگرم

هویج‌ منبع بسیار خوب و مناسبی از ویتامین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و مواد مغذی مختلف است. همچنین منبع خوبی از فیبر ها می‌باشد. هویج مکعبی نوبرسبز، به خاطر انجماد به روشIQF تمام مواد مغذی را در خود حفظ می‌کند. از هویج ها‌ی مکعبی در هویج پلو، دورچین غذاها وانواع خوراک ها می‌توان استفاده کرد.
ارزش غذایی در هر 85 گرم از هویج مکعبی منجمد

 

کالری: 20 کیلوکالری

کربوهیدرات کلی: 2.8 گرم

پروتئین: 1.5 گرم

چربی کل: 0.25 گرم

قند: 1.1 گرم

اسیدهای چرب اشباع: 0 گرم

اسیدهای چرب ترانس: 0گرم

نمک سدیم: 5.7 میلی گرم

ویتامین آ: 41 میکروگرم

ویتامین سی: 8.8 میلی گرم

کلسیوم: 226 میلی گرم

آهن: 1.1 میلی گرم

 

روش مصرف:
محتویات بسته را بدون یخ زدایی مانند محصول تازه در طبخ انواع غذا استفاده نمایید

قابل تهیه در ایران