400 گرم

گشنیز، جزو دسته سبزیجاتی است که، به خاطر خواص فراوان، بسیار مورد مصرف عموم قرار گرفته است.گشنیز، به عنوان کاهش دهنده‌ی قند خون شناخته شده است. گشنیز منجمد، تمام مواد مغذی را در خود حفظ کرده. گشنیز منجمد نوبرسبز، فاقد هرگونه مواد نگهدارنده، پاک شده و اماده‌ی مصرف می‌باشد؛ از گشنیز منجمد، به عنوان طعم دهنده‌ی انواع غذاها استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

ارزش غذایی در هر 85 گرم گشنیز منجمد

 

کالری: 49کیلوکالری

کربوهیدرات کلی: 9.8 گرم

پروتئین: 2.4 گرم

چربی کل: 0.4 گرم

قند: 2 گرم

اسیدهای چرب اشباع: 0 گرم

اسیدهای چرب ترانس: 0گرم

نمک سدیم: 96 میلی گرم

ویتامین آ: 124 میکروگرم

ویتامین سی: 51 میلی گرم

کلسیوم: 101 میلی گرم

آهن: 2.5 میلی گرم

روش مصرف:
محتویات بسته بندی را به مدت 30 دقیقه در دمای محیط یا به مدت 90 دقیقه در دمای یخچال یخ زدایی نمایید، سپس به غذا اضافه نمایید.

قابل تهیه در ایران و نمایندگی های پخش خارج از کشور
2.5 کیلوگرم

گشنیز، جزو دسته سبزیجاتی است که، به خاطر خواص فراوان، بسیار مورد مصرف عموم قرار گرفته است.گشنیز، به عنوان کاهش دهنده‌ی قند خون شناخته شده است. گشنیز منجمد، تمام مواد مغذی را در خود حفظ کرده. گشنیز منجمد نوبرسبز، فاقد هرگونه مواد نگهدارنده، پاک شده و اماده‌ی مصرف می‌باشد؛ از گشنیز منجمد، به عنوان طعم دهنده‌ی انواع غذاها استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

ارزش غذایی در هر 85 گرم گشنیز منجمد

 

کالری: 49کیلوکالری

کربوهیدرات کلی: 9.8 گرم

پروتئین: 2.4 گرم

چربی کل: 0.4 گرم

قند: 2 گرم

اسیدهای چرب اشباع: 0 گرم

اسیدهای چرب ترانس: 0گرم

نمک سدیم: 96 میلی گرم

ویتامین آ: 124 میکروگرم

ویتامین سی: 51 میلی گرم

کلسیوم: 101 میلی گرم

آهن: 2.5 میلی گرم

روش مصرف:
محتویات بسته بندی را به مدت 30 دقیقه در دمای محیط یا به مدت 90 دقیقه در دمای یخچال یخ زدایی نمایید، سپس به غذا اضافه نمایید.

قابل تهیه در ایران
10 کیلوگرم

گشنیز، جزو دسته سبزیجاتی است که، به خاطر خواص فراوان، بسیار مورد مصرف عموم قرار گرفته است.گشنیز، به عنوان کاهش دهنده‌ی قند خون شناخته شده است. گشنیز منجمد، تمام مواد مغذی را در خود حفظ کرده. گشنیز منجمد نوبرسبز، فاقد هرگونه مواد نگهدارنده، پاک شده و اماده‌ی مصرف می‌باشد؛ از گشنیز منجمد، به عنوان طعم دهنده‌ی انواع غذاها استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

ارزش غذایی در هر 85 گرم گشنیز منجمد

 

کالری: 49کیلوکالری

کربوهیدرات کلی: 9.8 گرم

پروتئین: 2.4 گرم

چربی کل: 0.4 گرم

قند: 2 گرم

اسیدهای چرب اشباع: 0 گرم

اسیدهای چرب ترانس: 0گرم

نمک سدیم: 96 میلی گرم

ویتامین آ: 124 میکروگرم

ویتامین سی: 51 میلی گرم

کلسیوم: 101 میلی گرم

آهن: 2.5 میلی گرم

روش مصرف:
محتویات بسته بندی را به مدت 30 دقیقه در دمای محیط یا به مدت 90 دقیقه در دمای یخچال یخ زدایی نمایید، سپس به غذا اضافه نمایید.

قابل تهیه در ایران