400 گرم

سبزی های رسیده، بهترین گزینه برای انجماد هستند؛چرا که به طور کامل تمام ویتامین‌ها و مواد مغذی را از خاک دریافت کرده‌اند. شوید منجمد، به علت حفظ مواد مغذی خود دارای خواص فوق العاده‌ای می‌باشد،؛ شوید منجمد باعث کیفیت خواب می‌شود، بدن را سم زدایی می‌کند، همینطور استخوان‌ها را تقویت می کند. از شوید منجمد نوبرسبز، به عنوان طعم دهنده در انواع غذاها مثل: شوید پلو، کلم پلوی شیرازی و… می توان استفاده کرد.

ارزش غذایی در هر 85 گرم سبزی شوید منجمد

 

کالری: 33 کیلوکالری

کربوهیدرات کلی: 0.5 گرم

پروتئین: 1.6 گرم

چربی کل: 0.9 گرم

قند: 0 گرم

اسیدهای چرب اشباع: 0 گرم

اسیدهای چرب ترانس: 0گرم

نمک سدیم: 55 میلی گرم

ویتامین آ: 136 میکروگرم

ویتامین سی: 6 میلی گرم

کلسیوم: 15 میلی گرم

آهن: 0.5 میلی گرم

روش مصرف:
محتویات بسته بندی را به مدت 30 دقیقه در دمای محیط یا به مدت 90 دقیقه در دمای یخچال یخ زدایی نمایید، سپس مانند محصول تازه استفاده نمایید.

قابل تهیه در ایران و نمایندگی های فروش خارج از کشور
2.5 کیلوگرم

سبزی های رسیده، بهترین گزینه برای انجماد هستند؛چرا که به طور کامل تمام ویتامین‌ها و مواد مغذی را از خاک دریافت کرده‌اند. شوید منجمد، به علت حفظ مواد مغذی خود دارای خواص فوق العاده‌ای می‌باشد،؛ شوید منجمد باعث کیفیت خواب می‌شود، بدن را سم زدایی می‌کند، همینطور استخوان‌ها را تقویت می کند. از شوید منجمد نوبرسبز، به عنوان طعم دهنده در انواع غذاها مثل: شوید پلو، کلم پلوی شیرازی و… می توان استفاده کرد.
ارزش غذایی در هر 85 گرم سبزی شوید منجمد

 

کالری: 33 کیلوکالری

کربوهیدرات کلی: 0.5 گرم

پروتئین: 1.6 گرم

چربی کل: 0.9 گرم

قند: 0 گرم

اسیدهای چرب اشباع: 0 گرم

اسیدهای چرب ترانس: 0گرم

نمک سدیم: 55 میلی گرم

ویتامین آ: 136 میکروگرم

ویتامین سی: 6 میلی گرم

کلسیوم: 15 میلی گرم

آهن: 0.5 میلی گرم

روش مصرف:
محتویات بسته بندی را به مدت 30 دقیقه در دمای محیط یا به مدت 90 دقیقه در دمای یخچال یخ زدایی نمایید، سپس مانند محصول تازه استفاده نمایید.

قابل تهیه در ایران
10 کیلوگرم

سبزی های رسیده، بهترین گزینه برای انجماد هستند؛چرا که به طور کامل تمام ویتامین‌ها و مواد مغذی را از خاک دریافت کرده‌اند. شوید منجمد، به علت حفظ مواد مغذی خود دارای خواص فوق العاده‌ای می‌باشد،؛ شوید منجمد باعث کیفیت خواب می‌شود، بدن را سم زدایی می‌کند، همینطور استخوان‌ها را تقویت می کند. از شوید منجمد نوبرسبز، به عنوان طعم دهنده در انواع غذاها مثل: شوید پلو، کلم پلوی شیرازی و… می توان استفاده کرد.
ارزش غذایی در هر 85 گرم سبزی شوید منجمد

 

کالری: 33 کیلوکالری

کربوهیدرات کلی: 0.5 گرم

پروتئین: 1.6 گرم

چربی کل: 0.9 گرم

قند: 0 گرم

اسیدهای چرب اشباع: 0 گرم

اسیدهای چرب ترانس: 0گرم

نمک سدیم: 55 میلی گرم

ویتامین آ: 136 میکروگرم

ویتامین سی: 6 میلی گرم

کلسیوم: 15 میلی گرم

آهن: 0.5 میلی گرم

روش مصرف:
محتویات بسته بندی را به مدت 30 دقیقه در دمای محیط یا به مدت 90 دقیقه در دمای یخچال یخ زدایی نمایید، سپس مانند محصول تازه استفاده نمایید.

قابل تهیه در ایران