500 گرم

بادمجان سرخ شده را می‌توان، به عنوان یکی از سبزیجات بسیار خوشمزه و قابل استفاده نام برد.بادمجان منجمد، به روش IQF موجب حفظ مواد مغذی در بادمجان شده، علاوه بر آن روغن‌های اضافه‌ی آن گرفته شده وهمینطور، شکل ظاهر خود را پس از پخت حفظ کرده است.از بادمجان سرخ شده‌ی نوبرسبز، در انواع غذاها چون کشک بادمجان، میرزاقاسمی، کنار خورشت و…..می‌توان استفاده کرد.

قابل تهیه در ایران و نمایندگی های فروش خارج از کشور
2.5 کیلوگرم

بادمجان سرخ شده را می‌توان، به عنوان یکی از سبزیجات بسیار خوشمزه و قابل استفاده نام برد.بادمجان منجمد، به روش IQF موجب حفظ مواد مغذی در بادمجان شده، علاوه بر آن روغن‌های اضافه‌ی آن گرفته شده وهمینطور، شکل ظاهر خود را پس از پخت حفظ کرده است.از بادمجان سرخ شده‌ی نوبرسبز، در انواع غذاها چون کشک بادمجان، میرزاقاسمی، کنار خورشت و…..می‌توان استفاده کرد.

قابل تهیه در ایران و نمایندگی های فروش خارج از کشور
10 کیلوگرم

بادمجان سرخ شده را می‌توان، به عنوان یکی از سبزیجات بسیار خوشمزه و قابل استفاده نام برد.بادمجان منجمد، به روش IQF موجب حفظ مواد مغذی در بادمجان شده، علاوه بر آن روغن‌های اضافه‌ی آن گرفته شده وهمینطور، شکل ظاهر خود را پس از پخت حفظ کرده است.از بادمجان سرخ شده‌ی نوبرسبز، در انواع غذاها چون کشک بادمجان، میرزاقاسمی، کنار خورشت و… می‌توان استفاده کرد.

قابل تهیه در ایران و نمایندگی های فروش خارج از کشور