400گرم

سبزی‌های رسیده، بهترین گزینه برای انجماد هستند؛چرا که به طور کامل تموم ویتامین‌ها و مواد مغذی را از خاک دریافت کرده‌اند. در سبزی قلیه منجمد از سبزیجات کاملا رسیده استفاده شده است. برای درست کردن قلیه ماهی، استفاده از سبزی منجمد قلیه که دارای ترکیب خاصی از سبزیجات معطر می‌باشند، لازم است. برای تهیه قلیه ماهی می‌توانید از سبزی منجمد قلیه‌ی نوبرسبز که فاقد هرگونه مواد نگهدارنده می‌باشند، استفاده کنید.

ارزش غذایی در هر 85 گرم سبزی ماهی منجمد

محتویات : گشنیز، شوید، و مقدار کمی تمرهندی
این محصول مناسب طبخ ماهی و غذاهای دریای مانند قلیه ماهی می باشد.
کالری: 26 کیلوکالری

کربوهیدرات کلی: 3.55 گرم

پروتئین: 2.33 گرم

چربی کل: 0.5 گرم

قند: 0.52 گرم

اسیدهای چرب اشباع: 0 گرم

اسیدهای چرب ترانس: 0گرم

نمک سدیم: 110 میلی گرم

ویتامین آ: %70

ویتامین سی: %4

کلسیوم: %19

آهن: %6

روش مصرف:
محتویات بسته بندی را به مدت 30 دقیقه در دمای محیط یا به مدت 90 دقیقه در دمای یخچال یخ زدایی نمایید، سپس مانند محصول تازه در طبخ غذا استفاده نمایید.

قابل تهیه در ایران و نمایندگی های فروش خارج از ایران
2.5 کیلوگرم

سبزی‌های رسیده، بهترین گزینه برای انجماد هستند؛چرا که به طور کامل تموم ویتامین‌ها و مواد مغذی را از خاک دریافت کرده‌اند. در سبزی قلیه منجمد از سبزیجات کاملا رسیده استفاده شده است. برای درست کردن قلیه ماهی، استفاده از سبزی منجمد قلیه که دارای ترکیب خاصی از سبزیجات معطر می‌باشند، لازم است. برای تهیه قلیه ماهی می‌توانید از سبزی منجمد قلیه‌ی نوبرسبز که فاقد هرگونه مواد نگهدارنده می‌باشند، استفاده کنید.

ارزش غذایی در هر 85 گرم سبزی ماهی منجمد

محتویات : گشنیز، شوید، و مقدار کمی تمرهندی
این محصول مناسب طبخ ماهی و غذاهای دریای مانند قلیه ماهی می باشد.
کالری: 26 کیلوکالری

کربوهیدرات کلی: 3.55 گرم

پروتئین: 2.33 گرم

چربی کل: 0.5 گرم

قند: 0.52 گرم

اسیدهای چرب اشباع: 0 گرم

اسیدهای چرب ترانس: 0گرم

نمک سدیم: 110 میلی گرم

ویتامین آ: %70

ویتامین سی: %4

کلسیوم: %19

آهن: %6

روش مصرف:
محتویات بسته بندی را به مدت 30 دقیقه در دمای محیط یا به مدت 90 دقیقه در دمای یخچال یخ زدایی نمایید، سپس مانند محصول تازه در طبخ غذا استفاده نمایید.

قابل تهیه در ایران
10 کیلوگرم

سبزی‌های رسیده، بهترین گزینه برای انجماد هستند؛چرا که به طور کامل تموم ویتامین‌ها و مواد مغذی را از خاک دریافت کرده‌اند. در سبزی قلیه منجمد از سبزیجات کاملا رسیده استفاده شده است. برای درست کردن قلیه ماهی، استفاده از سبزی منجمد قلیه که دارای ترکیب خاصی از سبزیجات معطر می‌باشند، لازم است. برای تهیه قلیه ماهی می‌توانید از سبزی منجمد قلیه‌ی نوبرسبز که فاقد هرگونه مواد نگهدارنده می‌باشند، استفاده کنید.
ارزش غذایی در هر 85 گرم سبزی ماهی منجمد

محتویات : گشنیز، شوید، و مقدار کمی تمرهندی
این محصول مناسب طبخ ماهی و غذاهای دریای مانند قلیه ماهی می باشد.
کالری: 26 کیلوکالری

کربوهیدرات کلی: 3.55 گرم

پروتئین: 2.33 گرم

چربی کل: 0.5 گرم

قند: 0.52 گرم

اسیدهای چرب اشباع: 0 گرم

اسیدهای چرب ترانس: 0گرم

نمک سدیم: 110 میلی گرم

ویتامین آ: %70

ویتامین سی: %4

کلسیوم: %19

آهن: %6

روش مصرف:
محتویات بسته بندی را به مدت 30 دقیقه در دمای محیط یا به مدت 90 دقیقه در دمای یخچال یخ زدایی نمایید، سپس مانند محصول تازه در طبخ غذا استفاده نمایید.

قابل تهیه در ایران