100 گرم

از سالهای دور تا کنون از سیر برای تصفیه خون استفاده می‌شود. سیر حاوی ترکیبات گوگرد است که سیستم ایمنی بدن را تحریک کرده و پتانسیل بالایی در نابودی تومورهای سرطانی دارد. سیر منجمد، مواد مغذی را نسبت به سیر تازه، بهتر حفظ می‌کند..سیرمنجمد، خاصیت‌های فراوانی دارد و طعم دهنده‌ی بسیار خوب برای انواع غذاهاست. سیر منجمد نوبرسبز، در بسته بندی مناسب و کیفیت بالا فاقد هرگونه مواد نگهدارنده، برای مصرف در کشک بادمجان، آش، و انواع غذاهای دیگربه کار می‌رود.

ارزش غذایی در هر 5 گرم سیر منجمد
 

کالری: 30 کیلوکالری

کربوهیدرات کلی: 1.5 گرم

پروتئین: 2.7 گرم

چربی کل: 0.5 گرم

قند: 0.6 گرم

اسیدهای چرب اشباع: 1 گرم

اسیدهای چرب ترانس: 0گرم

نمک سدیم: 30.75 میلی گرم

ویتامین آ: 0 میکروگرم

یتامین سی: 0.23 میلی گرم

کلسیوم: 2.3 میلی گرم

آهن: 0.04 میلی گرم

روش مصرف:
بلافاصله بعد از خروج از فریزر و بدون یخ زدایی میتوانید از محصول در طبخ انواع غذا استفاده نمایید.

قابل تهیه در ایران و نمایندگی های فروش خارج از کشور
2.5 کیلوگرم

از سالهای دور تا کنون از سیر برای تصفیه خون استفاده می‌شود. سیر حاوی ترکیبات گوگرد است که سیستم ایمنی بدن را تحریک کرده و پتانسیل بالایی در نابودی تومورهای سرطانی دارد. سیر منجمد، مواد مغذی را نسبت به سیر تازه، بهتر حفظ می‌کند..سیرمنجمد، خاصیت‌های فراوانی دارد و طعم دهنده‌ی بسیار خوب برای انواع غذاهاست. سیر منجمد نوبرسبز، در بسته بندی مناسب و کیفیت بالا فاقد هرگونه مواد نگهدارنده، برای مصرف در کشک بادمجان، آش، و انواع غذاهای دیگربه کار می‌رود.

ارزش غذایی در هر 5 گرم سیر منجمد
 

کالری: 30 کیلوکالری

کربوهیدرات کلی: 1.5 گرم

پروتئین: 2.7 گرم

چربی کل: 0.5 گرم

قند: 0.6 گرم

اسیدهای چرب اشباع: 1 گرم

اسیدهای چرب ترانس: 0گرم

نمک سدیم: 30.75 میلی گرم

ویتامین آ: 0 میکروگرم

یتامین سی: 0.23 میلی گرم

کلسیوم: 2.3 میلی گرم

آهن: 0.04 میلی گرم

روش مصرف:
بلافاصله بعد از خروج از فریزر و بدون یخ زدایی میتوانید از محصول در طبخ انواع غذا استفاده نمایید.

قابل تهیه در ایران و نمایندگی های فروش خارج از کشور
10 گیلوگرم

از سالهای دور تا کنون از سیر برای تصفیه خون استفاده می‌شود. سیر حاوی ترکیبات گوگرد است که سیستم ایمنی بدن را تحریک کرده و پتانسیل بالایی در نابودی تومورهای سرطانی دارد. سیر منجمد، مواد مغذی را نسبت به سیر تازه، بهتر حفظ می‌کند..سیرمنجمد، خاصیت‌های فراوانی دارد و طعم دهنده‌ی بسیار خوب برای انواع غذاهاست. سیر منجمد نوبرسبز، در بسته بندی مناسب و کیفیت بالا فاقد هرگونه مواد نگهدارنده، برای مصرف در کشک بادمجان، آش، و انواع غذاهای دیگربه کار می‌رود.

ارزش غذایی در هر 5 گرم سیر منجمد
 

کالری: 30 کیلوکالری

کربوهیدرات کلی: 1.5 گرم

پروتئین: 2.7 گرم

چربی کل: 0.5 گرم

قند: 0.6 گرم

اسیدهای چرب اشباع: 1 گرم

اسیدهای چرب ترانس: 0گرم

نمک سدیم: 30.75 میلی گرم

ویتامین آ: 0 میکروگرم

یتامین سی: 0.23 میلی گرم

کلسیوم: 2.3 میلی گرم

آهن: 0.04 میلی گرم

روش مصرف:
بلافاصله بعد از خروج از فریزر و بدون یخ زدایی میتوانید از محصول در طبخ انواع غذا استفاده نمایید.

قابل تهیه در ایران و نمایندگی های فروش خارج از کشور