400 گرم

سبزیجات رسیده، بهترین گزینه برای انجماد هستند؛چرا که به طور کامل تموم ویتامین‌ها و مواد مغذی را از خاک دریافت کرده‌اند. سبزی قورمه‌ی منجمد، از مقدار بیشتری آنتی اکسیدان، نسبت به سبزیجات دیگر برخوردار می باشد؛ زیرا سبزی قورمه‌ی منجمد نوبرسبز، ازترکیب چندین سبزی که دارای آنتی اکسیدان بالا و خاصیت‌های دیگر هستند؛ترکیب شده اند. سبزی قورمه‌ی منجمد این محصول در اندازه مناسب خورد شده است و داری عطر و طعمی بی نظیر، برای پخت یک خورشت قورمه سبزی اصیل می باشد.

ازش غذایی در هر 85 گرم سبزی قورمه منجمد

محتویات: تره، جعفری، شنبلیله، گشنیز و اسفناج
کالری: 32کیلوکالری

کربوهیدرات کلی: 6.5 گرم

پروتئین: 1.6 گرم

چربی کل: 0.18 گرم

قند: 2.4 گرم

اسیدهای چرب اشباع: 0 گرم

اسیدهای چرب ترانس: 0گرم

نمک سدیم: 65 میلی گرم

ویتامین آ: 105 میکروگرم

ویتامین سی: 27 میلی گرم

کلسیوم: 62 میلی گرم

آهن: 6 میلی گرم

روش مصرف:
محتویات بسته بندی را به مدت 30 دقیقه در دمای محیط یا به مدت 90 دقیقه در دمای یخچال یخ زدایی نمایید، سپس مانند محصول تازه استفاده نمایید.

قابل تهیه در ایران و نمایندگی های خارج از کشور
2.5 کیلو گرم

سبزیجات رسیده، بهترین گزینه برای انجماد هستند؛چرا که به طور کامل تموم ویتامین‌ها و مواد مغذی را از خاک دریافت کرده‌اند. سبزی قورمه‌ی منجمد، از مقدار بیشتری آنتی اکسیدان، نسبت به سبزیجات دیگر برخوردار می باشد؛ زیرا سبزی قورمه‌ی منجمد نوبرسبز، ازترکیب چندین سبزی که دارای آنتی اکسیدان بالا و خاصیت‌های دیگر هستند؛ترکیب شده اند. سبزی قورمه‌ی منجمد این محصول در اندازه مناسب خورد شده است و داری عطر و طعمی بی نظیر، برای پخت یک خورشت قورمه سبزی اصیل می باشد.

ارزش غذایی در هر 85 گرم سبزی قورمه منجمد

محتویات: تره، جعفری، شنبلیله، گشنیز و اسفناج
کالری: 32کیلوکالری

کربوهیدرات کلی: 6.5 گرم

پروتئین: 1.6 گرم

چربی کل: 0.18 گرم

قند: 2.4 گرم

اسیدهای چرب اشباع: 0 گرم

اسیدهای چرب ترانس: 0گرم

نمک سدیم: 65 میلی گرم

ویتامین آ: 105 میکروگرم

ویتامین سی: 27 میلی گرم

کلسیوم: 62 میلی گرم

آهن: 6 میلی گرم

روش مصرف:
محتویات بسته بندی را به مدت 30 دقیقه در دمای محیط یا به مدت 90 دقیقه در دمای یخچال یخ زدایی نمایید، سپس مانند محصول تازه استفاده نمایید.

قابل تهیه در ایران
10 کیلوگرم

سبزیجات رسیده، بهترین گزینه برای انجماد هستند؛چرا که به طور کامل تموم ویتامین‌ها و مواد مغذی را از خاک دریافت کرده‌اند. سبزی قورمه‌ی منجمد، از مقدار بیشتری آنتی اکسیدان، نسبت به سبزیجات دیگر برخوردار می باشد؛ زیرا سبزی قورمه‌ی منجمد نوبرسبز، ازترکیب چندین سبزی که دارای آنتی اکسیدان بالا و خاصیت‌های دیگر هستند؛ترکیب شده اند. سبزی قورمه‌ی منجمد این محصول در اندازه مناسب خورد شده است و داری عطر و طعمی بی نظیر، برای پخت یک خورشت قورمه سبزی اصیل می باشد.

ارزش غذایی در هر 85 گرم سبزی قورمه منجمد

محتویات: تره، جعفری، شنبلیله، گشنیز و اسفناج
کالری: 32کیلوکالری

کربوهیدرات کلی: 6.5 گرم

پروتئین: 1.6 گرم

چربی کل: 0.18 گرم

قند: 2.4 گرم

اسیدهای چرب اشباع: 0 گرم

اسیدهای چرب ترانس: 0گرم

نمک سدیم: 65 میلی گرم

ویتامین آ: 105 میکروگرم

ویتامین سی: 27 میلی گرم

کلسیوم: 62 میلی گرم

آهن: 6 میلی گرم

روش مصرف:
محتویات بسته بندی را به مدت 30 دقیقه در دمای محیط یا به مدت 90 دقیقه در دمای یخچال یخ زدایی نمایید، سپس مانند محصول تازه استفاده نمایید.

قابل تهیه در ایران