400 گرم

باقالا از خانواده‌ی حبوبات است و سرشار از ویتامین‌ها و مواد معدنی است. باقالا یکی ازغنی ترین منابع فیبر و پروتئین در میان مواد غذایی می‌باشد. باقالا خاصیت این را دارد که از پوکی استخوان جلوگیری کند و سیستم ایمنی بدن را تقویت کند. باقلای منجمد، به علت دسترسی آسان در تمام فصل‌ها، حفظ ویتامین‌ها و مواد معدنی، عدم وجود مواد نگهدارنده، دربسته بندی مناسب به بازار عرضه می‌شود. از باقلای منجمد نوبرسبز، در انواع غذاها، مانند:باقلا پلو، باقالا قاتق و… می‌توان استفاده کرد.

ارزش غذایی در هر 85 گرم از باقالی لپه منجمد

 

کالری: 66کیلوکالری

کربوهیدرات کلی: 6.4 گرم

پروتئین: 9.3 گرم

چربی کل: 0 گرم

قند: 0 گرم

اسیدهای چرب اشباع: 0 گرم

اسیدهای چرب ترانس: 0گرم

نمک سدیم: 1.8 میلی گرم

ویتامین آ: 15 میکروگرم

ویتامین سی: 20.5 میلی گرم

کلسیوم: 42.5 میلی گرم

آهن: 0.6 میلی گرم

روش مصرف:
محتویات بسته بندی را بدون نیاز به یخ زدایی ، بلافاصله پس از خروج از فریزر تا زمانی که به مقدار پخت دلخواه برسد آب پز یا بخار پز نمایید.

قابل تهیه در ایران و نمایندگی های خارج از کشور
2.5 کیلوگرم

باقالا از خانواده‌ی حبوبات است و سرشار از ویتامین‌ها و مواد معدنی است. باقالا یکی ازغنی ترین منابع فیبر و پروتئین در میان مواد غذایی می‌باشد. باقالا خاصیت این را دارد که از پوکی استخوان جلوگیری کند و سیستم ایمنی بدن را تقویت کند. باقلای منجمد، به علت دسترسی آسان در تمام فصل‌ها، حفظ ویتامین‌ها و مواد معدنی، عدم وجود مواد نگهدارنده، دربسته بندی مناسب به بازار عرضه می‌شود. از باقلای منجمد نوبرسبز، در انواع غذاها، مانند:باقلا پلو، باقالا قاتق و… می‌توان استفاده کرد.

ارزش غذایی در هر 85 گرم از باقالی لپه منجمد

 

کالری: 66کیلوکالری

کربوهیدرات کلی: 6.4 گرم

پروتئین: 9.3 گرم

چربی کل: 0 گرم

قند: 0 گرم

اسیدهای چرب اشباع: 0 گرم

اسیدهای چرب ترانس: 0گرم

نمک سدیم: 1.8 میلی گرم

ویتامین آ: 15 میکروگرم

ویتامین سی: 20.5 میلی گرم

کلسیوم: 42.5 میلی گرم

آهن: 0.6 میلی گرم

روش مصرف:
محتویات بسته بندی را بدون نیاز به یخ زدایی ، بلافاصله پس از خروج از فریزر تا زمانی که به مقدار پخت دلخواه برسد آب پز یا بخار پز نمایید.

قابل تهیه در ایران
10 کیلوگرم

باقالا از خانواده‌ی حبوبات است و سرشار از ویتامین‌ها و مواد معدنی است. باقالا یکی ازغنی ترین منابع فیبر و پروتئین در میان مواد غذایی می‌باشد. باقالا خاصیت این را دارد که از پوکی استخوان جلوگیری کند و سیستم ایمنی بدن را تقویت کند. باقلای منجمد، به علت دسترسی آسان در تمام فصل‌ها، حفظ ویتامین‌ها و مواد معدنی، عدم وجود مواد نگهدارنده، دربسته بندی مناسب به بازار عرضه می‌شود. از باقلای منجمد نوبرسبز، در انواع غذاها، مانند:باقلا پلو، باقالا قاتق و… می‌توان استفاده کرد.

 

ارزش غذایی در هر 85 گرم از باقالی لپه منجمد

 

کالری: 66کیلوکالری

کربوهیدرات کلی: 6.4 گرم

پروتئین: 9.3 گرم

چربی کل: 0 گرم

قند: 0 گرم

اسیدهای چرب اشباع: 0 گرم

اسیدهای چرب ترانس: 0گرم

نمک سدیم: 1.8 میلی گرم

ویتامین آ: 15 میکروگرم

ویتامین سی: 20.5 میلی گرم

کلسیوم: 42.5 میلی گرم

آهن: 0.6 میلی گرم

روش مصرف:
محتویات بسته بندی را بدون نیاز به یخ زدایی ، بلافاصله پس از خروج از فریزر تا زمانی که به مقدار پخت دلخواه برسد آب پز یا بخار پز نمایید.

قابل تهیه در ایران