400 گرم

مخلوط سبزیجات منجمدی، چون نخودفرنگی وهویج که غنی شده از فیبر هستند؛ از شگفتی‌های دنیای امروز و پیشرفت تکنولوژی می‌باشد؛ که درظاهری آراسته، با اندازه‌های استاندارد، بدون مواد نگهدارنده در بازار عرضه می‌شود. از مخلوط سبزیجات نوبرسبز، در دورچین غذاها، انواع سالادها و خوراک‌ها اسفاده می‌شود.

ارزش غذایی در هر 85 گرم مخلوط ساینا منجمد
مخلوط ساینا شامل نخودفرنگی و هویچ می باشد.

 

کالری: 32کیلوکالری

کربوهیدرات کلی: 6.8 گرم

پروتئین: 2.4 گرم

چربی کل: 0.5 گرم

قند: 3.4 گرم

اسیدهای چرب اشباع: 0 گرم

اسیدهای چرب ترانس: 0گرم

نمک سدیم: 88 میلی گرم

ویتامین آ: 227 میکروگرم

یتامین سی: 51 میلی گرم

کلسیوم: 29 میلی گرم

آهن: 0.65 میلی گرم

روش مصرف:
محتویات بسته بندی را بدون یخ زدایی کردن داخل آب جوش به مدت 10-15 دقیقه بجوشانید سپش آب اضافی را خارج نمایید.
از این محصول می توانید در تهیه انواع پلو، غذاهای ایرانیو انواع سالاد و پیش غذا استفاده کنید.

قابل تهیه در ایران و نمایندگی های خارج از کشور
2.5 کیلوگرم

مخلوط سبزیجات منجمدی، چون نخودفرنگی وهویج که غنی شده از فیبر هستند؛ از شگفتی‌های دنیای امروز و پیشرفت تکنولوژی می‌باشد؛ که درظاهری آراسته، با اندازه‌های استاندارد، بدون مواد نگهدارنده در بازار عرضه می‌شود. از مخلوط سبزیجات نوبرسبز، در دورچین غذاها، انواع سالادها و خوراک‌ها اسفاده می‌شود.
ارزش غذایی در هر 85 گرم مخلوط ساینا منجمد
مخلوط ساینا شامل نخودفرنگی و هویچ می باشد.

 

کالری: 32کیلوکالری

کربوهیدرات کلی: 6.8 گرم

پروتئین: 2.4 گرم

چربی کل: 0.5 گرم

قند: 3.4 گرم

اسیدهای چرب اشباع: 0 گرم

اسیدهای چرب ترانس: 0گرم

نمک سدیم: 88 میلی گرم

ویتامین آ: 227 میکروگرم

یتامین سی: 51 میلی گرم

کلسیوم: 29 میلی گرم

آهن: 0.65 میلی گرم

روش مصرف:
محتویات بسته بندی را بدون یخ زدایی کردن داخل آب جوش به مدت 10-15 دقیقه بجوشانید سپش آب اضافی را خارج نمایید.
از این محصول می توانید در تهیه انواع پلو، غذاهای ایرانیو انواع سالاد و پیش غذا استفاده کنید.

قابل تهیه در ایران
10 کیلوگرم

مخلوط سبزیجات منجمدی، چون نخودفرنگی وهویج که غنی شده از فیبر هستند؛ از شگفتی‌های دنیای امروز و پیشرفت تکنولوژی می‌باشد؛ که درظاهری آراسته، با اندازه‌های استاندارد، بدون مواد نگهدارنده در بازار عرضه می‌شود. از مخلوط سبزیجات نوبرسبز، در دورچین غذاها، انواع سالادها و خوراک‌ها اسفاده می‌شود.

ارزش غذایی در هر 85 گرم مخلوط ساینا منجمد
مخلوط ساینا شامل نخودفرنگی و هویچ می باشد.

 

کالری: 32کیلوکالری

کربوهیدرات کلی: 6.8 گرم

پروتئین: 2.4 گرم

چربی کل: 0.5 گرم

قند: 3.4 گرم

اسیدهای چرب اشباع: 0 گرم

اسیدهای چرب ترانس: 0گرم

نمک سدیم: 88 میلی گرم

ویتامین آ: 227 میکروگرم

یتامین سی: 51 میلی گرم

کلسیوم: 29 میلی گرم

آهن: 0.65 میلی گرم

روش مصرف:
محتویات بسته بندی را بدون یخ زدایی کردن داخل آب جوش به مدت 10-15 دقیقه بجوشانید سپش آب اضافی را خارج نمایید.
از این محصول می توانید در تهیه انواع پلو، غذاهای ایرانیو انواع سالاد و پیش غذا استفاده کنید.

قابل تهیه در ایران