400 گرم

بامیه، گیاهی است که فیبر بالایی دارد، و همینطور خاصیت ضد استرسی دارد؛ با مصرف بامیه می توان از ابتلا به دیابت ، کلسترول ، آسم و بیماری های کلیوی جلوگیری کرد . بامیه دارای مواد مغذی زیادی است که برای سلامت بدن مفید می باشد.بامیه منجمد، تمام مواد مغذی در خود را حفظ کرده و فاقد هرگونه مواد نگهدارنده می‌باشد. بامیه منجمد، خاصیت ضد باکتریایی دارد و کرم درون معده را از بین می‌برد. از بامیه منجمد نوبرسبز، در انواع غذاها مثل: خورشت بامیه، خوراک بامیه وهمینطور ترشی بامیه که طرفدارد های مخصوص خودش را دارد استفاده می‌شود.
ارزش غذایی در هر 85 گرم بامیه منجمد

 

کالری: 25 کیلوکالری

کربوهیدرات کلی: 5.6 گرم

پروتئین: 1.4 گرم

چربی کل: 0 گرم

قند: 2.5 گرم

اسیدهای چرب اشباع: 0 گرم

اسیدهای چرب ترانس: 0گرم

نمک سدیم: 6.4 میلی گرم

ویتامین آ: 9 میکروگرم

ویتامین سی: 10.5 میلی گرم

کلسیوم: 69 میلی گرم

آهن: 0.5 میلی گرم

روش مصرف:
محتویات بسته بندی را بدون یخ زداییبه مدت 10-20 دقیقه آب پزیا بخار پز نمایید.

قابل تهیه در ایران و نمایندگی های خارج از کشور
2.5 کیلوگرم

بامیه، گیاهی است که فیبر بالایی دارد، و همینطور خاصیت ضد استرسی دارد؛ با مصرف بامیه می توان از ابتلا به دیابت ، کلسترول ، آسم و بیماری های کلیوی جلوگیری کرد . بامیه دارای مواد مغذی زیادی است که برای سلامت بدن مفید می باشد.بامیه منجمد، تمام مواد مغذی در خود را حفظ کرده و فاقد هرگونه مواد نگهدارنده می‌باشد. بامیه منجمد، خاصیت ضد باکتریایی دارد و کرم درون معده را از بین می‌برد. از بامیه منجمد نوبرسبز، در انواع غذاها مثل: خورشت بامیه، خوراک بامیه وهمینطور ترشی بامیه که طرفدارد های مخصوص خودش را دارد استفاده می‌شود.

ارزش غذایی در هر 85 گرم بامیه منجمد

 

کالری: 25 کیلوکالری

کربوهیدرات کلی: 5.6 گرم

پروتئین: 1.4 گرم

چربی کل: 0 گرم

قند: 2.5 گرم

اسیدهای چرب اشباع: 0 گرم

اسیدهای چرب ترانس: 0گرم

نمک سدیم: 6.4 میلی گرم

ویتامین آ: 9 میکروگرم

ویتامین سی: 10.5 میلی گرم

کلسیوم: 69 میلی گرم

آهن: 0.5 میلی گرم

روش مصرف:
محتویات بسته بندی را بدون یخ زداییبه مدت 10-20 دقیقه آب پزیا بخار پز نمایید.

قابل تهیه در ایران
10 کیلوگرم

بامیه، گیاهی است که فیبر بالایی دارد، و همینطور خاصیت ضد استرسی دارد؛ با مصرف بامیه می توان از ابتلا به دیابت ، کلسترول ، آسم و بیماری های کلیوی جلوگیری کرد . بامیه دارای مواد مغذی زیادی است که برای سلامت بدن مفید می باشد.بامیه منجمد، تمام مواد مغذی در خود را حفظ کرده و فاقد هرگونه مواد نگهدارنده می‌باشد. بامیه منجمد، خاصیت ضد باکتریایی دارد و کرم درون معده را از بین می‌برد. از بامیه منجمد نوبرسبز، در انواع غذاها مثل: خورشت بامیه، خوراک بامیه وهمینطور ترشی بامیه که طرفدارد های مخصوص خودش را دارد استفاده می‌شود.
ارزش غذایی در هر 85 گرم بامیه منجمد

 

کالری: 25 کیلوکالری

کربوهیدرات کلی: 5.6 گرم

پروتئین: 1.4 گرم

چربی کل: 0 گرم

قند: 2.5 گرم

اسیدهای چرب اشباع: 0 گرم

اسیدهای چرب ترانس: 0گرم

نمک سدیم: 6.4 میلی گرم

ویتامین آ: 9 میکروگرم

ویتامین سی: 10.5 میلی گرم

کلسیوم: 69 میلی گرم

آهن: 0.5 میلی گرم

روش مصرف:
محتویات بسته بندی را بدون یخ زداییبه مدت 10-20 دقیقه آب پزیا بخار پز نمایید.

قابل تهیه در ایران