400 گرم

انارهای منجمد، بیشترین ویتامین‌ها وآنتی اکسیدان‌ها را نسبت به انارهای تازه دارند؛‌انارهای منجمد برای قلب بسیار مفید می‌باشند وباعث، حفظ سلامت سیستم ایمنی بدن می شوند.همین طور، دردسترس بودن انار منجمد نوبرسبز، در تمام فصل‌ها و کیفیت بالای
آن از ویژگی‌های مثبت این محصول است.از انار منجمد در خورشت های محلی، انواع اسموتی، رب انار، زیتون پرورده و… می توان استفاده کرد.

 

ارزش غذایی در هر 140 گرم انار دان منجمد

 

کالری: 49کیلوکالری

کربوهیدرات کلی: 9.8 گرم

پروتئین: 2.4 گرم

چربی کل: 0.4 گرم

قند: 2 گرم

اسیدهای چرب اشباع: 0 گرم

اسیدهای چرب ترانس: 0گرم

نمک سدیم: 96 میلی گرم

ویتامین آ: 124 میکروگرم

ویتامین سی: 51 میلی گرم

کلسیوم: 101 میلی گرم

آهن: 2.5 میلی گرم

روش مصرف:
محتویات بسته بندی را به مدت 30 دقیقه در دمای محیط یا به مدت 90 دقیقه در دمای یخچال یخ زدایی نمایید، سپس به میزان دلخواه از میوه را به صورت نیمه منجمد در تهیه انواع اسموتی، دسر و کوکتل ها استفاده نمایید. الباقی محتویات را بلافاصله در فریزر قرار دهید.

2.5 کیلوگرم

انارهای منجمد، بیشترین ویتامین‌ها وآنتی اکسیدان‌ها را نسبت به انارهای تازه دارند؛‌انارهای منجمد برای قلب بسیار مفید می‌باشند وباعث، حفظ سلامت سیستم ایمنی بدن می شوند.همین طور، دردسترس بودن انار منجمد نوبرسبز، در تمام فصل‌ها و کیفیت بالای
آن از ویژگی‌های مثبت این محصول است.از انار منجمد در خورشت های محلی، انواع اسموتی، رب انار، زیتون پرورده و… می توان استفاده کرد.

 

ارزش غذایی در هر 140 گرم انار دان منجمد

 

کالری: 49کیلوکالری

کربوهیدرات کلی: 9.8 گرم

پروتئین: 2.4 گرم

چربی کل: 0.4 گرم

قند: 2 گرم

اسیدهای چرب اشباع: 0 گرم

اسیدهای چرب ترانس: 0گرم

نمک سدیم: 96 میلی گرم

ویتامین آ: 124 میکروگرم

ویتامین سی: 51 میلی گرم

کلسیوم: 101 میلی گرم

آهن: 2.5 میلی گرم

روش مصرف:
محتویات بسته بندی را به مدت 30 دقیقه در دمای محیط یا به مدت 90 دقیقه در دمای یخچال یخ زدایی نمایید، سپس به میزان دلخواه از میوه را به صورت نیمه منجمد در تهیه انواع اسموتی، دسر و کوکتل ها استفاده نمایید. الباقی محتویات را بلافاصله در فریزر قرار دهید.

10 کیلوگرم

اانارهای منجمد، بیشترین ویتامین‌ها وآنتی اکسیدان‌ها را نسبت به انارهای تازه دارند؛‌انارهای منجمد برای قلب بسیار مفید می‌باشند وباعث، حفظ سلامت سیستم ایمنی بدن می شوند.همین طور، دردسترس بودن انار منجمد نوبرسبز، در تمام فصل‌ها و کیفیت بالای
آن از ویژگی‌های مثبت این محصول است.از انار منجمد در خورشت های محلی، انواع اسموتی، رب انار، زیتون پرورده و… می توان استفاده کرد.
رزش غذایی در هر 140 گرم انار دان منجمد

 

کالری: 49کیلوکالری

کربوهیدرات کلی: 9.8 گرم

پروتئین: 2.4 گرم

چربی کل: 0.4 گرم

قند: 2 گرم

اسیدهای چرب اشباع: 0 گرم

اسیدهای چرب ترانس: 0گرم

نمک سدیم: 96 میلی گرم

ویتامین آ: 124 میکروگرم

ویتامین سی: 51 میلی گرم

کلسیوم: 101 میلی گرم

آهن: 2.5 میلی گرم

روش مصرف:
محتویات بسته بندی را به مدت 30 دقیقه در دمای محیط یا به مدت 90 دقیقه در دمای یخچال یخ زدایی نمایید، سپس به میزان دلخواه از میوه را به صورت نیمه منجمد در تهیه انواع اسموتی، دسر و کوکتل ها استفاده نمایید. الباقی محتویات را بلافاصله در فریزر قرار دهید.