400 گرم

سبز‌ی آش منجمد، فواید بیشتری نسبت به سبز‌ی آش تازه دارد؛ زیرا سبز‌ی آش منجمد، بلافاصله بعد از چیده شدن و عملیات پاک شدن، به روش IQF منجمد می‌شوند؛ این انجماد باعث حفظ آنتی اکسیدان و مواد مغذی درون سبزی می‌شود.سبزی آش منجمد، از ترکیب چندین سبزی معطر و خوش طعم می‌باشد؛ از سبز‌ی آش منجمد نوبرسبز، در انواع آش، به خصوص آش رشته می توان استفاده کرد.
ارزش غذایی در هر 85 گرم سبزی آش منجمد

ترکیبات: تره، جعفری، گشنیز، اسفناج
کالری: 31 کیلوکالری

کربوهیدرات کلی: 5.7 گرم

پروتئین: 2.2 گرم

چربی کل: 0.5 گرم

قند: 1.5 گرم

اسیدهای چرب اشباع: 0 گرم

اسیدهای چرب ترانس: 0گرم

نمک سدیم: 82 میلی گرم

ویتامین آ: 139 میکروگرم

ویتامین سی: 32.4 میلی گرم

کلسیوم: 73 میلی گرم

آهن: 3 میلی گرم

روش مصرف:
محتویات بسته بندی را بلافاصله پس از خروج از فریزر ( بدون نیاز به یخ زدایی) همانند سبزی تازه خرد شده در طبخ انواع مختلف آش استفاده نمایید.

قابل تهیه در ایران و نمایندگی های فروش خارج از کشور
2.5 کیلو گرم

سبز‌ی آش منجمد، فواید بیشتری نسبت به سبز‌ی آش تازه دارد؛ زیرا سبز‌ی آش منجمد، بلافاصله بعد از چیده شدن و عملیات پاک شدن، به روش IQF منجمد می‌شوند؛ این انجماد باعث حفظ آنتی اکسیدان و مواد مغذی درون سبزی می‌شود.سبزی آش منجمد، از ترکیب چندین سبزی معطر و خوش طعم می‌باشد؛ از سبز‌ی آش منجمد نوبرسبز، در انواع آش، به خصوص آش رشته می توان استفاده کرد.
ارزش غذایی در هر 85 گرم سبزی آش منجمد

ترکیبات: تره، جعفری، گشنیز، اسفناج
کالری: 31 کیلوکالری

کربوهیدرات کلی: 5.7 گرم

پروتئین: 2.2 گرم

چربی کل: 0.5 گرم

قند: 1.5 گرم

اسیدهای چرب اشباع: 0 گرم

اسیدهای چرب ترانس: 0گرم

نمک سدیم: 82 میلی گرم

ویتامین آ: 139 میکروگرم

ویتامین سی: 32.4 میلی گرم

کلسیوم: 73 میلی گرم

آهن: 3 میلی گرم

روش مصرف:
محتویات بسته بندی را بلافاصله پس از خروج از فریزر ( بدون نیاز به یخ زدایی) همانند سبزی تازه خرد شده در طبخ انواع مختلف آش استفاده نمایید.

قابل تهیه در ایران
10 کیلو گرم

سبز‌ی آش منجمد، فواید بیشتری نسبت به سبز‌ی آش تازه دارد؛ زیرا سبز‌ی آش منجمد، بلافاصله بعد از چیده شدن و عملیات پاک شدن، به روش IQF منجمد می‌شوند؛ این انجماد باعث حفظ آنتی اکسیدان و مواد مغذی درون سبزی می‌شود.سبزی آش منجمد، از ترکیب چندین سبزی معطر و خوش طعم می‌باشد؛ از سبز‌ی آش منجمد نوبرسبز، در انواع آش، به خصوص آش رشته می توان استفاده کرد.
ارزش غذایی در هر 85 گرم سبزی آش منجمد

ترکیبات: تره، جعفری، گشنیز، اسفناج
کالری: 31 کیلوکالری

کربوهیدرات کلی: 5.7 گرم

پروتئین: 2.2 گرم

چربی کل: 0.5 گرم

قند: 1.5 گرم

اسیدهای چرب اشباع: 0 گرم

اسیدهای چرب ترانس: 0گرم

نمک سدیم: 82 میلی گرم

ویتامین آ: 139 میکروگرم

ویتامین سی: 32.4 میلی گرم

کلسیوم: 73 میلی گرم

آهن: 3 میلی گرم

روش مصرف:
محتویات بسته بندی را بلافاصله پس از خروج از فریزر ( بدون نیاز به یخ زدایی) همانند سبزی تازه خرد شده در طبخ انواع مختلف آش استفاده نمایید.

قابل تهیه در ایران