400 گرم

سبزی پلو یکی از غذا‌های مرسوم و دیرینه‌ی ایرانیان در جشن‌ها به خصوص، نوروز می‌باشد؛که در کنار ماهی یا کوکو سرو می‌شود. سبزی پلو‌ی منجمد، از ترکیب چند سبزی: جعفری، تره، گشنیزو سیر تازه، که دارای مقدار زیادی آنتی اکسیدان می‌باشد تشکیل شده است. سبزی پلو‌ی منجمد نوبرسبز، با اندازه مناسب خورد و پاک شده، وبدون هیج مواد نگهدارنده‌ای در دسترس مخاطبان قرار می‌گیرد.

 

ارزش غذایی در هر 85 گرم سبزی پلو منجمد

محتویات: تره، جعفری، شنبلیله، گشنیز و سیر سبز
کالری: 49 کیلوکالری

کربوهیدرات کلی: 9.8 گرم

پروتئین: 2.4 گرم

چربی کل: 0 گرم

قند: 2 گرم

اسیدهای چرب اشباع: 0 گرم

اسیدهای چرب ترانس: 0گرم

نمک سدیم: 96 میلی گرم

ویتامین آ: 124 میکروگرم

ویتامین سی: 51 میلی گرم

کلسیوم: 101 میلی گرم

آهن: 2.5 میلی گرم

روش مصرف:
محتویات بسته بندی را به مدت 30 دقیقه در دمای محیط یا به مدت 90 دقیقه در دمای یخچال یخ زدایی نمایید، سپس مانند محصول تازه استفاده نمایید.

قابل تهیه در ایران و نمایندگی های فروش خارج از کشور
2.5 کیلوگرم

سبزی پلو یکی از غذا‌های مرسوم و دیرینه‌ی ایرانیان در جشن‌ها به خصوص، نوروز می‌باشد؛که در کنار ماهی یا کوکو سرو می‌شود. سبزی پلو‌ی منجمد، از ترکیب چند سبزی: جعفری، تره، گشنیزو سیر تازه، که دارای مقدار زیادی آنتی اکسیدان می‌باشد تشکیل شده است. سبزی پلو‌ی منجمد نوبرسبز، با اندازه مناسب خورد و پاک شده، وبدون هیج مواد نگهدارنده‌ای در دسترس مخاطبان قرار می‌گیرد.
ارزش غذایی در هر 85 گرم سبزی پلو منجمد

محتویات: تره، جعفری، شنبلیله، گشنیز و سیر سبز
کالری: 49 کیلوکالری

کربوهیدرات کلی: 9.8 گرم

پروتئین: 2.4 گرم

چربی کل: 0 گرم

قند: 2 گرم

اسیدهای چرب اشباع: 0 گرم

اسیدهای چرب ترانس: 0گرم

نمک سدیم: 96 میلی گرم

ویتامین آ: 124 میکروگرم

ویتامین سی: 51 میلی گرم

کلسیوم: 101 میلی گرم

آهن: 2.5 میلی گرم

روش مصرف:
محتویات بسته بندی را به مدت 30 دقیقه در دمای محیط یا به مدت 90 دقیقه در دمای یخچال یخ زدایی نمایید، سپس مانند محصول تازه استفاده نمایید.

قابل تهیه در ایران
10 کیلوگرم

سبزی پلو یکی از غذا‌های مرسوم و دیرینه‌ی ایرانیان در جشن‌ها به خصوص، نوروز می‌باشد؛که در کنار ماهی یا کوکو سرو می‌شود. سبزی پلو‌ی منجمد، از ترکیب چند سبزی: جعفری، تره، گشنیزو سیر تازه، که دارای مقدار زیادی آنتی اکسیدان می‌باشد تشکیل شده است. سبزی پلو‌ی منجمد نوبرسبز، با اندازه مناسب خورد و پاک شده، وبدون هیج مواد نگهدارنده‌ای در دسترس مخاطبان قرار می‌گیرد.

 

ارزش غذایی در هر 85 گرم سبزی پلو منجمد

محتویات: تره، جعفری، شنبلیله، گشنیز و سیر سبز
کالری: 49 کیلوکالری

کربوهیدرات کلی: 9.8 گرم

پروتئین: 2.4 گرم

چربی کل: 0 گرم

قند: 2 گرم

اسیدهای چرب اشباع: 0 گرم

اسیدهای چرب ترانس: 0گرم

نمک سدیم: 96 میلی گرم

ویتامین آ: 124 میکروگرم

ویتامین سی: 51 میلی گرم

کلسیوم: 101 میلی گرم

آهن: 2.5 میلی گرم

روش مصرف:
محتویات بسته بندی را به مدت 30 دقیقه در دمای محیط یا به مدت 90 دقیقه در دمای یخچال یخ زدایی نمایید، سپس مانند محصول تازه استفاده نمایید.

قابل تهیه در ایران