450 گرم

غوره میوه نارس انگور است که دارای طعم ترشی است که به صورت پودر، خشک، فشرده شده، تازه یا منجمد استفاده می شود. غوره حاوی ویتامین C فراوان است، با مصرف غوره می توانید مشکلاتی مانند بیماری اسکوربوت، التهاب مخاط دهان و خونریزی لثه ها که ناشی از کمبود این ویتامین است، را درمان کنید. غوره منجمد نوبرسبز، فاقد هرگونه مواد نگهدارنده به صورت دان شده، مورد استفاده برای انواع غذاها مثل دلمه برگ مو، خورشت غوره، ترشی و انواع خوراک‌ها استفاده می‌شود.

قابل تهیه در ایران و نمایندگی های خارج از کشور
2.5 کیلوگرم

غوره میوه نارس انگور است که دارای طعم ترشی است که به صورت پودر، خشک، فشرده شده، تازه یا منجمد استفاده می شود. غوره حاوی ویتامین C فراوان است، با مصرف غوره می توانید مشکلاتی مانند بیماری اسکوربوت، التهاب مخاط دهان و خونریزی لثه ها که ناشی از کمبود این ویتامین است، را درمان کنید. غوره منجمد نوبرسبز، فاقد هرگونه مواد نگهدارنده به صورت دان شده، مورد استفاده برای انواع غذاها مثل دلمه برگ مو، خورشت غوره، ترشی و انواع خوراک‌ها استفاده می‌شود.

قابل تهیه در ایران
10 کیلوگرم

غوره میوه نارس انگور است که دارای طعم ترشی است که به صورت پودر، خشک، فشرده شده، تازه یا منجمد استفاده می شود. غوره حاوی ویتامین C فراوان است، با مصرف غوره می توانید مشکلاتی مانند بیماری اسکوربوت، التهاب مخاط دهان و خونریزی لثه ها که ناشی از کمبود این ویتامین است، را درمان کنید. غوره منجمد نوبرسبز، فاقد هرگونه مواد نگهدارنده به صورت دان شده، مورد استفاده برای انواع غذاها مثل دلمه برگ مو، خورشت غوره، ترشی و انواع خوراک‌ها استفاده می‌شود.

قابل تهیه در ایران