400 گرم

سبزی کوکوی منجمد، از ترکیب سبزیجاتی چون: تره، جعفری، شوید، گشنیزو سیرسبز تشکیل شده؛ هرکدام از این سبزیجات دارای خواص زیادی می‌باشد، که وقتی به روش IQF منجمد می‌شود، تمام این مواد معدنی را در خود حفظ می‌کند. سبزی کوکوی منجمد نوبرسبز، فاقد هرگونه مواد نگهدارنده وچربی ترانس است، که به هرچه سالم تر شدن غذا کمک می‌کند. از سبزی کوکو منجمد، برای درست کردن کوکوسبزی استفاده می‌شود.

ارزش غذایی در هر 85 گرم سبزی کوکو منجمد

محتویات: تره، جعفری، شوید، گشنیز و سیر سبز
کالری: 48 کیلوکالری

کربوهیدرات کلی: 96 گرم

پروتئین: 2.5 گرم

چربی کل: 0.4 گرم

قند: 1.8 گرم

اسیدهای چرب اشباع: 0 گرم

اسیدهای چرب ترانس: 0گرم

نمک سدیم: 119 میلی گرم

ویتامین آ: 130 میکروگرم

ویتامین سی: 52 میلی گرم

کلسیوم: 111 میلی گرم

آهن: 2.7 میلی گرم

روش مصرف:
محتویات بسته بندی را به مدت 30 دقیقه در دمای محیط یا به مدت 90 دقیقه در دمای یخچال یخ زدایی نمایید، سپس مانند محصول تازه در طبخ غذا استفاده نمایید.

قابل تهیه در ایران و نمایندگی های خارج از کشور
2.5 کیلوگرم

سبزی کوکوی منجمد، از ترکیب سبزیجاتی چون: تره، جعفری، شوید، گشنیزو سیرسبز تشکیل شده؛ هرکدام از این سبزیجات دارای خواص زیادی می‌باشد، که وقتی به روش IQF منجمد می‌شود، تمام این مواد معدنی را در خود حفظ می‌کند. سبزی کوکوی منجمد نوبرسبز، فاقد هرگونه مواد نگهدارنده وچربی ترانس است، که به هرچه سالم تر شدن غذا کمک می‌کند. از سبزی کوکو منجمد، برای درست کردن کوکوسبزی استفاده می‌شود.
ارزش غذایی در هر 85 گرم سبزی کوکو منجمد

محتویات: تره، جعفری، شوید، گشنیز و سیر سبز
کالری: 48 کیلوکالری

کربوهیدرات کلی: 96 گرم

پروتئین: 2.5 گرم

چربی کل: 0.4 گرم

قند: 1.8 گرم

اسیدهای چرب اشباع: 0 گرم

اسیدهای چرب ترانس: 0گرم

نمک سدیم: 119 میلی گرم

ویتامین آ: 130 میکروگرم

ویتامین سی: 52 میلی گرم

کلسیوم: 111 میلی گرم

آهن: 2.7 میلی گرم

روش مصرف:
محتویات بسته بندی را به مدت 30 دقیقه در دمای محیط یا به مدت 90 دقیقه در دمای یخچال یخ زدایی نمایید، سپس مانند محصول تازه در طبخ غذا استفاده نمایید.

قابل تهیه در ایران
10 کیلوگرم

سبزی کوکوی منجمد، از ترکیب سبزیجاتی چون: تره، جعفری، شوید، گشنیزو سیرسبز تشکیل شده؛ هرکدام از این سبزیجات دارای خواص زیادی می‌باشد، که وقتی به روش IQF منجمد می‌شود، تمام این مواد معدنی را در خود حفظ می‌کند. سبزی کوکوی منجمد نوبرسبز، فاقد هرگونه مواد نگهدارنده وچربی ترانس است، که به هرچه سالم تر شدن غذا کمک می‌کند. از سبزی کوکو منجمد، برای درست کردن کوکوسبزی استفاده می‌شود.

ارزش غذایی در هر 85 گرم سبزی کوکو منجمد

محتویات: تره، جعفری، شوید، گشنیز و سیر سبز
کالری: 48 کیلوکالری

کربوهیدرات کلی: 96 گرم

پروتئین: 2.5 گرم

چربی کل: 0.4 گرم

قند: 1.8 گرم

اسیدهای چرب اشباع: 0 گرم

اسیدهای چرب ترانس: 0گرم

نمک سدیم: 119 میلی گرم

ویتامین آ: 130 میکروگرم

ویتامین سی: 52 میلی گرم

کلسیوم: 111 میلی گرم

آهن: 2.7 میلی گرم

روش مصرف:
محتویات بسته بندی را به مدت 30 دقیقه در دمای محیط یا به مدت 90 دقیقه در دمای یخچال یخ زدایی نمایید، سپس مانند محصول تازه در طبخ غذا استفاده نمایید.

قابل تهیه در ایران