400 گرم

سبزی قورمه‌ی منجمد سرخ شده، از مقدار بیشتری آنتی اکسیدان، نسبت به سبزیجات دیگر برخوردار می باشد؛ زیرا سبزی قورمه‌ی منجمد سرخ شده، ازترکیب چندین سبزی نظیر: جعفری، تره، گشنیز، اسفناج و شنبلیله که دارای آنتی اکسیدان بالا و خاصیت‌های دیگر هستند؛ترکیب شده اند. سبزی قورمه‌ی منجمد سرخ شده‌ی نوبرسبز، در اندازه‌های مناسب خورد شده‌اند و از کیفیت بالایی بر‌خورد دارند. یکی از فوت فن های خورشت قورمه سبزی، مقدارسرخ شدن سبزی آن است؛ درسبزی قورمه‌های منجمد نوبرسبز، سبزی‌ها به صورت کاملا اندازه سرخ شده اند و روغن‌های اضافه‌ی آن برای سالم تر بودن محصول، گرفته شده‌است و اماده‌ی مصرف برای درست کردن یک خورشت قورمه سبزی ایرانی می باشد.

ارزش غذایی در هر 85 گرم سبزی قورمه سرخ شده منجمد

محتویات: تره، جعفری، شنبلیله، گشنیز و اسفناج
کالری: 32کیلوکالری

کربوهیدرات کلی: 6.5 گرم

پروتئین: 1.6 گرم

چربی کل: 0.18 گرم

قند: 2.4 گرم

اسیدهای چرب اشباع: 0 گرم

اسیدهای چرب ترانس: 0گرم

نمک سدیم: 65 میلی گرم

ویتامین آ: 105 میکروگرم

ویتامین سی: 27 میلی گرم

کلسیوم: 62 میلی گرم

آهن: 6 میلی گرم

روش مصرف:
محتویات بسته بندی را به مدت 30 دقیقه در دمای محیط یا به مدت 90 دقیقه در دمای یخچال یخ زدایی نمایید، سپس مانند محصول تازه استفاده نمایید.

قابل تهیه در ایران و نمایندگی های خارج از کشور
2.5 کیلو گرم

سبزی قورمه‌ی منجمد سرخ شده، از مقدار بیشتری آنتی اکسیدان، نسبت به سبزیجات دیگر برخوردار می باشد؛ زیرا سبزی قورمه‌ی منجمد سرخ شده، ازترکیب چندین سبزی نظیر: جعفری، تره، گشنیز، اسفناج و شنبلیله که دارای آنتی اکسیدان بالا و خاصیت‌های دیگر هستند؛ترکیب شده اند. سبزی قورمه‌ی منجمد سرخ شده‌ی نوبرسبز، در اندازه‌های مناسب خورد شده‌اند و از کیفیت بالایی بر‌خورد دارند. یکی از فوت فن های خورشت قورمه سبزی، مقدارسرخ شدن سبزی آن است؛ درسبزی قورمه‌های منجمد نوبرسبز، سبزی‌ها به صورت کاملا اندازه سرخ شده اند و روغن‌های اضافه‌ی آن برای سالم تر بودن محصول، گرفته شده‌است و اماده‌ی مصرف برای درست کردن یک خورشت قورمه سبزی ایرانی می باشد.

ارزش غذایی در هر 85 گرم سبزی قورمه سرخ شده منجمد

محتویات: تره، جعفری، شنبلیله، گشنیز و اسفناج
کالری: 32کیلوکالری

کربوهیدرات کلی: 6.5 گرم

پروتئین: 1.6 گرم

چربی کل: 0.18 گرم

قند: 2.4 گرم

اسیدهای چرب اشباع: 0 گرم

اسیدهای چرب ترانس: 0گرم

نمک سدیم: 65 میلی گرم

ویتامین آ: 105 میکروگرم

ویتامین سی: 27 میلی گرم

کلسیوم: 62 میلی گرم

آهن: 6 میلی گرم

روش مصرف:
محتویات بسته بندی را به مدت 30 دقیقه در دمای محیط یا به مدت 90 دقیقه در دمای یخچال یخ زدایی نمایید، سپس مانند محصول تازه استفاده نمایید.

قابل تهیه در ایران
10 کیلوگرم

سبزی قورمه‌ی منجمد سرخ شده، از مقدار بیشتری آنتی اکسیدان، نسبت به سبزیجات دیگر برخوردار می باشد؛ زیرا سبزی قورمه‌ی منجمد سرخ شده، ازترکیب چندین سبزی نظیر: جعفری، تره، گشنیز، اسفناج و شنبلیله که دارای آنتی اکسیدان بالا و خاصیت‌های دیگر هستند؛ترکیب شده اند. سبزی قورمه‌ی منجمد سرخ شده‌ی نوبرسبز، در اندازه‌های مناسب خورد شده‌اند و از کیفیت بالایی بر‌خورد دارند. یکی از فوت فن های خورشت قورمه سبزی، مقدارسرخ شدن سبزی آن است؛ درسبزی قورمه‌های منجمد نوبرسبز، سبزی‌ها به صورت کاملا اندازه سرخ شده اند و روغن‌های اضافه‌ی آن برای سالم تر بودن محصول، گرفته شده‌است و اماده‌ی مصرف برای درست کردن یک خورشت قورمه سبزی ایرانی می باشد.

 

ارزش غذایی در هر 85 گرم سبزی قرمه سرخ شده منجمد

محتویات: تره، جعفری، شنبلیله، گشنیز و اسفناج
کالری: 32کیلوکالری

کربوهیدرات کلی: 6.5 گرم

پروتئین: 1.6 گرم

چربی کل: 0.18 گرم

قند: 2.4 گرم

اسیدهای چرب اشباع: 0 گرم

اسیدهای چرب ترانس: 0گرم

نمک سدیم: 65 میلی گرم

ویتامین آ: 105 میکروگرم

ویتامین سی: 27 میلی گرم

کلسیوم: 62 میلی گرم

آهن: 6 میلی گرم

روش مصرف:
محتویات بسته بندی را به مدت 30 دقیقه در دمای محیط یا به مدت 90 دقیقه در دمای یخچال یخ زدایی نمایید، سپس مانند محصول تازه استفاده نمایید.

قابل تهیه در ایران